cờ vietnam cờ Anh

Điều khoản sử dụng

02:41:18 06/07/2021 2692 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

CÁC ĐỊNH NGHĨA

 • Quản trị trang web: Nhân viên được ủy quyền quản lý trang web đại diện cho X-PROXY.IO thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân cũng như xác định mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân cần được xử lý, các hành động được thực hiện với dữ liệu cá nhân.
 • Dữ liệu cá nhân: Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc đang trong quá trình xác định.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân: Bao gồm các hành động thu thập, lưu trữ an toàn, hệ thống hóa, chỉnh sửa, trích xuất, chặn, xóa, hủy dữ liệu cá nhân.
 • Bảo mật dữ liệu cá nhân: Là người vận hành hoặc quản lý được ủy quyền truy cập dữ liệu cá nhân ngăn chặn sự phân phối dữ liệu cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc thiếu các cơ sở pháp lý khác.
 • Người dùng trang web (Sau đây được gọi là "người dùng"): Là người có quyền truy cập vào trang web thông qua internet.
 • Cookie: là một phần nhỏ dữ liệu được gửi bởi máy chủ web được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được máy khách web hoặc trình duyệt web gửi đến máy chủ web mỗi khi người dùng cố gắng mở trang của trang web tương ứng.
 • Địa chỉ IP: là địa chỉ mạng duy nhất trong mạng máy tính sử dụng giao thức IP.

QUY ĐỊNH CHUNG

 • Việc Người dùng sử dụng tài nguyên có nghĩa là chấp nhận Chính sách quyền riêng tư hiện tại này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.
 • Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật, Người dùng có nghĩa vụ ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Chính sách Bảo mật hiện tại này chỉ áp dụng cho https://x-proxy.io , chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba mà Người dùng có thể được chuyển hướng đến bằng các liên kết có sẵn trên trang web hoặc nền tảng khác.
 • Ban quản trị trang web không xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân do Người dùng trang cung cấp.

CHỦ THỂ CỦA CHÍNH SÁCH

 • Chính sách Bảo mật hiện tại này thiết lập các nghĩa vụ của Ban quản trị trang web đối với việc không tiết lộ và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp theo yêu cầu cho Ban quản trị trang web trong khi đăng ký hoặc khi đặt hàng mua sản phẩm.
 • Dữ liệu cá nhân, được phép xử lý theo Chính sách Bảo mật hiện tại này, được Người dùng cung cấp bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký trên Trang web và bao gồm các thông tin sau:
  • Tên tài khoản;
  • Số điện thoại liên hệ của người dùng;
  • địa chỉ thư điện tử (e-mail);
 • Việc tắt cookie có thể khiến bạn không thể truy cập vào các phần của trang web yêu cầu sự cho phép.
 • Trang web thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kiểm soát tính hợp pháp của các khoản thanh toán tài chính.
 • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác chưa được nêu rõ ở trên (lịch sử mua hàng, trình duyệt và hệ điều hành đã sử dụng, v.v.) đều phải được lưu giữ an toàn và không phổ biến, ngoại trừ yêu cầu của các cơ quan đại diện pháp luật.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được quản lý trang web sử dụng để:

 • Xác định Người dùng đã đăng ký trên trang web để đặt hàng và / hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán từ xa từ Trang web.
 • Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các tài nguyên được cá nhân hóa của Trang web.
 • Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng Trang web, cung cấp dịch vụ, xử lý các yêu cầu từ Người dùng.
 • Xác định của Người dùng để đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận.
 • Xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.
 • Tạo tài khoản để mua hàng, nếu Người dùng đã đồng ý tạo tài khoản.
 • Thông báo cho Người dùng Trang về trạng thái của Đơn đặt hàng.
 • Cung cấp cho Người dùng hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang web.
 • Bắt đầu các hoạt động quảng cáo khi có sự đồng ý của Người dùng.
 • Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ của các đối tác của Trang web để có được các sản phẩm, bản cập nhật và dịch vụ.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 1. Gửi thư rác: Việc gửi thư rác nói riêng và các hành động spam trên internet nói chung đều không được phép.
 2. Phát tán mã độc và phần mềm độc hại nói chung.
 3. Dò tìm lỗ hổng bảo mật hoặc tấn công bảo mật website, bruteforcing
 4. Phân phối hoặc sở hữu bất hợp pháp các sản phẩm có bản quyền (video, âm thanh, phần mềm, trò chơi, v.v.)
 5. Tạo trang web lừa đảo.
 6. Tải xuống tài nguyên sử dụng hoặc thông qua ứng dụng ngang  hàng ( uTorrent, BitLord, v.v.)
 7. Phán tán, truyền bá nội dung khiêu dâm, nội dung chính trị, nội dung mang tính xúc phạm, phân biệt chủng tộc v.v.
 8. Nếu chúng tôi phát hiện ra gian lận trong quá trình truy cập, chúng tôi có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước.

 Mọi đề xuất và thắc mắc về điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email về: contact@x-proxy.io

Các điều khoản & chính sách khác: