cờ vietnam cờ Anh

Privacy Policy

10:25:09 06/07/2021 2492 Font Size

Model.C_Title
Mục lục

Đây là chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm các điều chỉnh, X-PROXY.IO (sau đây được gọi là X-proxy, Chúng tôi, trang web, dịch vụ) sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, tiếp nhận và lưu trữ liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web https://x-proxy.io và/hoặc bất kỳ tên miền phụ hay nền tảng di động mà chúng tôi vận hành.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân hoặc chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ thông qua trang web, chúng tôi sẽ sử dụng chúng theo những cách sau: Bao gồm cả tin nhắn SMS, Email, Cuộc gọi điện thoại.v.v.

  • Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cải thiện chất lượng dịch vụ, xác thực các quyền truy cập vào một phần dữ liệu không công khai trên trang web.
  • Chúng tôi sử dụng địa email của bạn để: Xác thực chủ thể tài khoản đăng ký, gửi cho bạn các nội dung nhằm hoàn tất quy trình sử dụng dịch vụ (quên mật khẩu,.v.v.), các cập nhật mới nhất về thông tin sản phẩm cũng như chính sách của chúng tôi; Ngoài ra chúng tôi cũng gửi các thông tin tiếp thị / quảng cáo mà chúng tôi tin là bạn rất quan tâm. Bạn có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo bất cứ khi nào.

 Mọi đề xuất và thắc mắc về chính sách bảo mật này, vui lòng gửi email về: contact@x-proxy.io

Các điều khoản & chính sách khác: